POZOR POZOR - NOVÉ OBJEDNÁVKY BUDOU AKTUÁLNĚ VYŘIZOVÁNY AŽ KONCEM DUBNA. plný provoz e-shopu zahájíme 6.5. 2024

Upozornění pro čtenáře

Důležité upozornění pro mladší čtenáře. Nejste-li pamětníky dob, o kterých se v této knize píše a pokud vás vaši rodiče ani prarodiče (tenkrát jsme tak říkali tátovi a mamince, případně dědovi či babičce) nestihli či nedokázali seznámit s poměry a okolnostmi v té době panujícími, nemuseli byste pochopit určité jemné nuance, v knize popisované.
Rozhodnete-li se i přes shora uvedené varování tuto knihu nejen otevřít, ale dokonce ji i číst, činíte tak na vaše vlastní nebezpečí. Tento spisek totiž nemá s korektností v žádném ohledu nic společného a to dokonce ani s korektností politickou. Autor si dovolil věci, situace, skutečnosti i skutky nazývat jejich pravými jmény či významy, které měly v té době, nebo které jim obyčejní smrtelníci v té době přisuzovali.
Vězte, že kniha není pokroková. Natož progresivní. Většina autorových vrstevníků, pokud jim ještě slouží paměť, si moc dobře pamatuje, k čemu tenkrát ten kolektivní pokrok i progresem vedly. Pamatuje a jak dlouho jsme se z něj museli vyhrabávat. Tím autor nechce říci, že jsme se z toho vyhrabali.
Přesto ale nevěšte hlavy. Autor totiž nenaříká nad těžkostmi života za komunismu. Pouze humorně a s nadhledem vypráví, co všechno tenkrát dokázali mladí lidé vymyslet, aby si mohli i přes ty překážky a zábrany, které jim „Velký bratr“ systematicky stavěl do cesty, přece jen užít života. Člověk ale musel zůstat člověkem a nebýt ovcí z jednoho velkého stáda. Bohužel pohled přes velkou louži, kam se autor a jemu podobní za mlada s nadějí dívávali, naznačuje, že to varování před Velkým bratrem a stádem ovcí platí dnes víc než kdy jindy.

KONCERT-TURBO